Новости

АО «Санаторий Мерке» награжден почетным званием «Лидер отрасли» 2020

2020 жылы Қазақстан Республикасының шаруашылық жүргізуші субъектілерінің қызметіне жүргізілген рейтингтік талдау нәтижелері негізінде Қазақстанның кәсіпкерлігі мен экономикасының тұрақты дамуына қосқан үлесі мен тиімді қызметі үшін «Меркі шипажайы» Акционерлік Қоғамы «Сала көшбасшысы» құрметті атағымен және арнайы куәлікпен марапатталады. 

Награждение Лидер отрасли 2020

На основании результатов проведенного в 2020 году анализа деятельности хозяйствующих субъектов Республики Казахстан, а также за эффективную деятельность, вклад в устойчивое развитие предпринимательства и экономики Казахстана АО «Санаторий Мерке» награждается почетным званием «Лидер отрасли»